PPI, czyli Payment Protection Insurance jest ubezpieczeniem spłaty zadłużenia. Brytyjskie banki sprzedawały PPI w celu uzyskania gwarancji uregulowania rat pożyczki, kredytu hipotecznego czy karty kredytowej. Ubezpieczenie PPI obejmowało ryzyko utraty pracy, ciężką chorobę lub utratę płynności finansowej. PPI miało chronić klientów banku, jednak tak się nie działo.

Odpowiedz na kilka pytań i sprawdzimy czy należy Ci się zwrot:

Z którego banku korzystałeś?

Zaznacz wszystkie swoje dotychczasowe pożyczki (loans), karty kredytowe (credit cards) i kredyty hipoteczne (mortgages) - nawet jeśli ich już nie posiadasz.

Czy kiedykolwiek brałeś pożyczkę (loan) lub kredyt (credit)?

W jakim banku/instytucji (lenders)?

Czy kiedykolwiek miałeś kartę kredytową (credit card)?

Czy kiedykolwiek korzystałeś z karty Store Card?

Szczegóły

Wypełnij wszystkie poniższe dane, aby bank mógł Cię zweryfikować

Szczegóły

Współwłaściciel

Dane kontaktowe/aplikacji

Wyniki darmowego sprawdzenia ubezpieczenia PPI i kopia Twoich dokumentów zostaną wysłane na następujący adres e-mail.

Aktualny adres

Poprzednie adresy

Jeśli posiadasz jakieś swoje poprzednie adresy to podaj szczegóły poniżej

Przesyłając zapytanie, zgadzasz się z naszą polityką prywatności i masz świadomość, że możemy wykorzystać podane dane kontaktowe, aby skontaktować się z Tobą w sprawie potencjalnych roszczeń PPI.

Upadłość konsumencka (bankructwo), umowa prawna IVA & plan Debt Manangement

Czy kiedykolwiek zbankrutowałeś, zawarłeś umowę prawną IVA lub jesteś objęty planem Debt Management? Czy zalegasz z płatnościami ponad 2 miesiące?

Zgadzam się z Regulaminem

Użyj pola wyboru poniżej, aby zaakceptować nasze warunki umowy. Pamiętaj, że podpisy podane w poprzednim kroku zostaną użyte do podpisania naszych warunków umowy.


Wstecz